Training Center
Training Center
Merchandise
Merchandise
Merchandise
Gallery
Online Courses
Online Courses

Course

Google Ads

วันที่อบรม 3 สิงหาคม 2562

การทำโฆษณา โดย Google Ads ได้อะไรมากว่าที่คิด เข้าถึงลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้าน Digital Marketing

รายละเอียดคอร์ด


Line Offcial Account

วันที่อบรม 29 สิงหาคม 2562

ความเปลี่ยนแปลงระหว่าง LINE@ และ LINE Official Account และ การใช้งาน Future ต่างๆ

รายละเอียดคอร์ด

ภาพบรรยากาศ


Facebook Advertising Course

วันที่อบรม 1 มิถุนายน 2562

ศึกษาประเภทและวัตถุประสงค์ของโฆษณาบน Facebook และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการซื้อโฆษณาบน Facebook

รายละเอียดคอร์ด

ภาพบรรยากาศ


iOS Kids Camp

วันที่อบรม 8-10 พฤษภาคม 2562

เปลี่ยนการเรียนโปรแกรมมิ่ง ที่น่าเบื่อเป็นการเรียนรู้คู่การเล่น ที่สนุกสนาน

รายละเอียดคอร์ด

ภาพบรรยากาศ


Facebook Fanpage Course

วันที่อบรม 1 มิถุนายน 2562

แนวคิดในการสร้าง Fanpage บน Facebook

รายละเอียดคอร์ด

ภาพบรรยากาศ


Young iOS Developer Camp

วันที่อบรม 2-6 เมษายน 2562

เป็นการอบรมนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ภาพบรรยากาศ


ANT Experience มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เวลาทำการ: วันจันทร์-เสาร์ Phone 02-954-7300 ต่อ 243