Young iOS Developer Camp

โครงการอบรม Young iOS Developer Camp เป็นการอบรมนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2562 

ANT Experience มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เวลาทำการ: วันจันทร์-เสาร์ Phone 02-954-7300 ต่อ 243